Ik sta ervoor dat goede zorg op 4 pijlers rust: zorg moet cliëntgericht, vraaggericht en kleinschalig zijn. U als zorgvrager heeft de regie in handen over zowel welke zorg u nodig hebt als ook over hoe de zorg uitgevoerd moet worden.
De vierde pijler is de rol van de verpleegkundige die voornamelijk adviserend is en vooral de rol van een luisterend oor.

Bij mij wordt uiteraard ook continuïteit van zorg gewaarborgd: met een klein aantal collega’s, die u bepaalt, verdelen we de zorg die nodig is. Zo weet u precies wie er op welke dag en op welk zorgmoment bij u  komt.
Mocht dit door omstandigheden eens wijzigen, dan is de vervanger in ieder geval iemand vanuit uw eigen vertrouwde team.

Clientgericht:

Uw behoeften en wensen vormen het uitgangspunt van mij zorgverlening. Uiteraard moet dit verenigbaar zijn met de beroepscode, dat wil zeggen met erkende protocollen, veiligheid en hygiëne. Ook mijn bevoegd- en bekwaamheid heeft hier invloed op.
Maar uiteindelijk zijn wij gelijkwaardig in de positie van verpleegkundige en zorgvrager. Ik heb oog voor uw naasten en mantelzorgers en mogelijk andere bij u betrokkenen.

Vraaggericht:

Uw zorgvraag staat centraal. Mijn zorgverlening biedt een oplossing gericht op uw situatie. Ik zet mij in om u als zorgvrager goed te leren kennen. Hiervoor neem ik de tijd met een kennismakingsgesprek, maar ook juist tijdens de zorgmomenten neem ik de tijd voor wat er op dat moment voor u belangrijk is. Als uw behoeften en wensen buiten mijn professie blijken te vallen, zal ik u nuttige tips geven en u doorverwijzen naar de passende hulpverlener(s).

Kleinschalig:

U kiest zelf uw eigen team van zorgverleners. Ook bepaalt u zelf op welke locatie de zorg verleent wordt. Dat kan uw woonadres zijn, maar wellicht ook een vakantieadres, een school of een bedrijf.

Ik doe alles wat in mijn macht ligt om de zorg te leveren die u wenst. Ook buiten de afgesproken zorgmomenten om, ben ik bereikbaar voor overleg.

Adviserend:

Ik luister goed naar wat voor u belangrijk is en probeer de vraag achter uw vraag te ontdekken. Op basis daarvan geef ik u advies over wat de mogelijkheden zijn of welke passende hulpverleners er zijn om de  gevraagde zorg te leveren.